LSA-KEURMERK

100% gratis advies

100% GRATIS ADVIES

Nederland

WERKZAAM IN HELE LAND

Letselschade

Letselschade kan bestaan uit zowel lichamelijk en geestelijk letsel en kan veel verschillende oorzaken hebben. Denk aan een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Als u letselschade heeft opgelopen, moet er veel geregeld worden. Wij nemen dit van u uit handen zodat u zich kan richten op uw herstel.

Onze werkwijze bij letselschade:

1

Op basis van het eerste telefoongesprek adviseren wij u of er mogelijk iemand aansprakelijk is voor uw schade. Als dit het geval is kunnen wij een afspraak maken om de vervolgstappen en uw behoeften nader te bespreken.

2

Namens u stellen wij de veroorzaker(s) van uw schade aansprakelijk. Vaak is dit een verzekeraar.

3

Als de aansprakelijkheid door een verzekeraar wordt erkend, zal de ‘schaderegeling’ worden opgestart. Dit betekent dat wij uw behoeften, medische situatie en schade nader in kaart brengen. Zolang u nog herstellende bent, zal uw schade tussentijds door de verzekeraar worden vergoed via zogenoemde voorschotten. Waar nodig wordt directe hulp voor u geregeld.

4

Wanneer mogelijk zal uw ‘medische eindsituatie’ worden vastgesteld. Hiervan is sprake als u hersteld bent of uw situatie niet verder zal verbeteren. Deze situatie wordt vaak door een medisch deskundige vastgesteld. Wanneer sprake is van een medische eindsituatie is afhankelijk van het letsel dat u hebt opgelopen en de wijze waarop u herstelt.

5

Als de medische eindsituatie is vastgesteld, kan een definitieve schadeberekening worden gemaakt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met uw schade en behoeften in de toekomst. De afspraken over de definitieve schadeberekening worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die samen met de verzekeraar wordt gesloten.

Onze expertises

Bedrijfsongeval
Letsel door dieren
Complex letsel
Medische fout
Gewelds- en zedenmisdrijf
Letsel door een weg of andere opstal
Beroepsziekte