Wie betaalt?

Vaak betaalt een ander de kosten

Als sprake is van letselschade waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan moet deze partij de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. U betaalt dan niets. Ook als de aansprakelijkheid nog niet erkend is, betaalt mogelijk een ander de kosten. De verschillende mogelijkheden lichten wij hierna toe.

1

Gratis gesprek

U bent bij ons altijd welkom voor een gratis gesprek. Op basis van uw verhaal bespreken wij met u de mogelijkheden en of een ander de kosten van rechtsbijstand moet betalen.

2

Derde partij betaalt

Als er sprake is van letselschade waarvoor iemand anders aansprakelijk is, moet deze partij de (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand vergoeden. Wij kunnen u adviseren over de aansprakelijkheid.

3

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan worden uw kosten voor rechtsbijstand mogelijk gedekt door uw verzekering. Dat is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Ook hierover kunnen wij u adviseren.

4

Subsidie

Als uw financiële draagkracht beperkt is, heeft u voor de rechtsbijstand mogelijk recht op een subsidie van de overheid. Wij kunnen vrijblijvend voor u beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

5

Prijsafspraak

Als de kosten niet door een ander worden vergoed, maken wij met u redelijke en duidelijke afspraken over de kosten. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een uurtarief, maar mogelijk ook op basis van een vast bedrag. Als u contact met ons opneemt, verkennen wij de mogelijkheden graag vrijblijvend met u.